Testy Korozyjne

+48 789 390 230

TESTY KOROZYJNE

Laboratoryjne testy korozyjne stosujemy w celu doboru i selekcji materiału, a także kontroli procesów zachodzących w strukturze materiałów stosowanych do produkcji  osłonek spawów światłowodowych narażonych na działanie różnych warunków atmosferycznych. Do tego typu testów stosujemy cykliczną komorę korozyjną CC450t firmy ASCOTT Analytical Equipment. Jest o jeden z najbardziej wyrafinowanych i wszechstronnych dostępnych na świecie systemów do badań korozji, łączący mgłę solną z innymi warunkami środowiskowymi, takimi jak kontrolowana wilgotność, suszenie i zwilżanie. Właściwości urządzenia: pojemnością zbiornika 450 litrów, zakres temperatur w trybie nawilżania do 55°C, zakres wilgotności w trybie nawilżania 95-100%RH, zakres temperatur w trybie mgły solnej do 50°C, szybkość opadu mgły solnej regulowana od 0,5 do 3,00ml na 80cm2/h, zakres temperatur w trybie suszenia powietrzem do 60°C, zakres wilgotności w trybie suszenia uzależniony jest od temperatury komory i wilgotności powietrza otoczenia.

W komorze testujemy materiały produkcyjne oraz osłonki spawów światłowodowych zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Norma Europejska EN 50411-3-3

  • Wymaganie 8.3.12: EN 61300-2-26; Mgła solna: stężenie NaCl 5%, +35°C 96h 6.5÷7.2PH, 1 cykl, 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek, dodatkowo brak zauważalnych znaczących różnic w wyglądzie testowanego produktu takich jak ślady rdzewienia, przebarwienia, odkształcenia.