Pomiary Tłumienności

+48 789 390 230

POMIARY TŁUMIENNOŚCI

Jednymi z najważniejszych testów jakim poddawane są osłonki spawów światłowodowych są pomiary straty mocy optycznej. Straty energii określane są ilościowo za pomocą wielkości zwanej tłumiennością która jest wyrażana w dB. Jedną z metod określania tłumienności jest metoda pomiarowa zwana wtrąceniową. W tej metodzie badane produkty są umieszczane między nadajnikiem a odbiornikiem światła. Podczas pomiaru określa się moc optyczną, która dociera do odbiornika, po przejściu przez badane osłonki spawów światłowodowych. W naszym laboratorium do tego celu wykorzystujemy wielokanałowe multimetry optyczne RX3 firmy JDS Uniphase. System pozwala nam jednocześnie monitorować 24 kanały na 4 długościach fali optycznej: 1310, 1480, 1550 i 1625nm. Urządzenia wykonują pomiary relatywnej i absolutnej mocy optycznej oraz mocy odbitej.    

System wykorzystujemy do testowania osłonek spawów światłowodowych zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Norma Europejska EN 50411-3-3

 • Wymaganie 8.3.1: EN 61300-3-3; Zmiana tłumienności: 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,2dB podczas testu -, δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.2: EN 61300-3-3; Zmiana tłumienności po instalacji osłonek spawów światłowodowych: 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.3: EN 61300-1-1; Wibracje: 10-50Hz, amplituda 0,75mm, 15 cykli, 1550nm δIL ≤ ±0,2dB podczas testu -, δIL ≤ ±0,1dB p teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.5: EN 61300-2-5, Skręcanie: siła obciążenia 2N, kąt obrotu +/- 180°, 10 cykli, 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.6: EN 61300-2-4, Siła utrzymania światłowodu: siła obciążenia 2N, 60s, 1 cykl, 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.7: EN 61300-2-7, Zgniatanie: siła obciążenia 2N, 5s, 1 cykl, 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.8: PN EN 61300-2-17, Zimno: -40°C, 96h, 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,2dB podczas testu -, δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.9: PN EN 61300-2-18, Suche gorąco: +80°C 96h, 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,2dB podczas testu -, δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.10: PN EN 61300-2-19, Wilgotne gorąco: od +25°C do +55°C, 93%Rh, 4 cykle, 96h 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,2dB podczas testu -, δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.11: PN EN 61300-2-22, Zmiana temperatury: od -40°C do +70°C, 12 cykli, 68h, 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,2dB podczas testu -, δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 8.3.12: EN 61300-2-26; Mgła solna: stężenie NaCl 5%, +35°C 96h 6.5÷7.2PH, 1 cykl, 1310&1550&1625nm δIL ≤ ±0,1dB po teście – dla obwodu 5 osłonek, brak zauważalnych znaczących różnic w wyglądzie testowanego produktu takich jak ślady rdzewienia, przebarwienia, odkształcenia.

Norma Niemieckiej Telekomunikacji TS 0338/96

 • Wymaganie 5.9.1: TS 0338/96, EN 61300-3-3; Zmiana tłumienności po instalacji osłonek spawów światłowodowych: 1550 δIL ≤ ±0,1dB po teście dla obwodu 5 osłonek dla wymagań 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4 i 5.9.5 oraz δIL ≤ ±0,1dB po teście dla obwodu 12 osłonek dla wymagań w pozostałych testach gdzie wymagany jest pomiar zmiany tłumienności   
 • Wymaganie 5.9.2: DIN EN 61300-2-18, Suche gorąco: +85°C 96h, 1550nm IL ≤ 0,1dB dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 5.9.3: DIN EN 61300-2-17, Zimno: -45°C, 96h, 1550nm IL ≤ 0,1dB dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 5.9.4: DIN EN 61300-2-19, Wilgotne gorąco: +40°C, 93%Rh, 96h, 1550nm IL ≤ 0,1dB dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 5.9.5: DIN EN 61300-2-22, Zmiana temperatury: od -40°C do +70°C, 12 cykli, 68h, 1550nm IL ≤ 0,1dB dla obwodu 5 osłonek
 • Wymaganie 5.9.6: EN 60068-2-6 , Wibracje: 10-500Hz, 10 cykli, 1550nm IL ≤ 0,1dB dla obwodu 12 osłonek
 • Wymaganie 5.9.7: EN 60068-2-27, Szok: 11ms, half sine 15G, 1550nm IL ≤ 0,1dB dla obwodu 12 osłonek