Pomiary Reflektometryczne

+48 789 390 230

POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE

          Reflektometr światłowodowych jest podstawowym urządzeniem pomiarowym wykorzystywanym do określenia jakości zainstalowanych elementów na linii światłowodowej. Niewątpliwie połączenia nierozłączne (spawy światłowodowe) zabezpieczone osłonkami spawów światłowodowych, są tego typu elementami. Chcąc mieć pewność, że produkowane przez naszą firmę osłonki spawów światłowodowych nie wpływają na pogorszenie jakości linii światłowodowej również wykonujemy, w naszym laboratorium,  pomiary reflektometryczne. Do tego celu wykorzystujemy kompaktową platformę pomiarową MTS 6000A V2 High Visibility firmy VIAVI Solutions. Urządzeni umożliwia nam pomiary na 5 długościach fali optycznej: dla włókien wielo-modowych 850 i 1300nm, dla włókien jedno-modowych 1310, 1550 i 1625nm. Testowane osłonki spawów instalujemy na specjalnie do tego celu przygotowanych symulatorach linii światłowodowej o długości 160km.