Pomiar Lepkości

+48 789 390 230

POMIAR LEPKOŚCI

Jednym ze składników aluminiowych zaciskanych osłonek spawów światłowodowych jest modyfikowana masa poliizobutylenowa (PIB). Zabezpiecza ona spaw światłowodowy przed czynnikami klimatycznymi, zanieczyszczeniami i urazami mechanicznymi. Stabilizuje włókno światłowodowe w określonej lokalizacji nie pozwalając mu się przemieszczać. Musi utrzymać swoje, niezmienne, właściwości przez kilkadziesiąt lat. Normy branżowe określają jakimi właściwość masa PIB powinna się charakteryzować. Do określenia tych właściwości służy między innymi wiskozymetr (lepkościomierz). Nasze laboratorium mamy możliwość badania lepkość materiałów płynnych. Do tego celu używamy lepkościomierza rotacyjnego. Miarą lepkości jest wartość siły działającej między dwoma współosiowymi cylindrami: stałym cylindrem zewnętrznym i obracającym się względem niego cylindrem wewnętrznym, badana masa wypełnia szczelinę między cylindrami. Powyższa siła jest wyrażana w lepkości dynamicznej której jednostką jest Pauz [Pas]. Do określenia lepkości używamy urządzenie THERMO HAAKE RotoVisco 1 amerykańskiej firmy Thermo Fisher Scientific Inc.. Powyższe urządzenie umożliwia nam pomiar w zakresie od 1 do 100 000 000 mPas. Wyniki pomiarów wizualizowane są poprzez oprogramowanie HAAKE RheoWin Software.