Laboratorium Pomiarowo – Testowe LPT

Wszystkie nasze produkty sprawdzamy pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami branżowymi.

Klimatyczne
Transportowe
Transmisyjne
Wibracyjne

TESTY
KLIMATYCZNE

Komora klimatyczna niemieckiej firmy Feutron pozwala nam symulować warunki transportu, instalacji i eksploatacji osłonek spawów światłowodowych w temperaturach od -75°C do +180°C. Dodatkową funkcją komory jest możliwość przetestowania produktów w warunkach wilgotności względnej od 10 do 95%.

Zobacz więcej

TESTY
WIBRACYJNE

System wibracyjny niemieckiej firmy RMS pozwala poddać nasze produkty testom na wstrząsy, wibracje (sinusoidalne, losowe) oraz zderzenia. Powyższe testy symulują warunki transportu, instalacji i eksploatacji osłonek spawów światłowodowych.

Zobacz więcej

TESTY
KOROZYJNE

Laboratoryjne testy korozyjne stosujemy w celu doboru i selekcji materiału, a także kontroli procesów zachodzących w strukturze materiałów stosowanych do produkcji osłonek spawów światłowodowych narażonych na działanie różnych warunków atmosferycznych.

Zobacz więcej

TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Mamy możliwości testowania mechanicznych właściwości połączeń włókna światłowodowego z osłonką spawów światłowodowych. Sprawdzamy wpływ skręcania światłowodu względem osłonki, siłę utrzymania światłowodu w osłonce oraz wpływ momentu zgniatającego na osłonkę.

Zobacz więcej

POMIARY
TŁUMIENNOŚCI

Jednymi z najważniejszych testów jakim poddawane są osłonki spawów światłowodowych są pomiary straty mocy optycznej. Straty energii określane są ilościowo za pomocą wielkości zwanej tłumiennością która jest wyrażana w dB. Jedną z metod określania tłumienności jest metoda pomiarowa zwana wtrąceniową.

Zobacz więcej

POMIARY
REFLEKTOMETRYCZNE

Reflektometr światłowodowych jest podstawowym urządzeniem pomiarowym wykorzystywanym do określenia jakości zainstalowanych elementów na linii światłowodowej. Niewątpliwie połączenia nierozłączne (spawy światłowodowe) zabezpieczone osłonkami spawów światłowodowych, są tego typu elementami.

Zobacz więcej

ANALIZA
WIDMA

Analizator widma optycznego daje możliwość uzyskania informacji na temat przebiegu / jakości / stanu widma sygnału optycznego po przejściu przez pasywne i aktywne elementy toru światłowodowego. Zmieniony, pogorszony obraz widma wpływa na jakość i dystans transmisji danych.

Zobacz więcej

SPAWANIE
ŚWIATŁOWODÓW

Dysponujemy najnowszym sprzętem do spawania światłowodów. Wsłuchując się w potrzeby instalatorów wychodzimy im naprzeciw oferując osłonki które doskonale współpracują z najnowszej generacji urządzeniami do spawania włókien światłowodowych.

Zobacz więcej

POMIAR
WILGOTNOŚCI

Produkcja komponentów termokurczliwych osłonek spawów światłowodowych takich jak rurki termotopliwe czy termokurczliwe wymaga kontroli zawartości wilgoci w granulacie. Granulat ma tendencje do wchłania wilgoć z powietrza.

Zobacz więcej

POMIAR
LEPKOŚCI

Jednym ze składników aluminiowych zaciskanych osłonek spawów światłowodowych jest modyfikowana masa poliizobutylenowa (PIB). Zabezpiecza ona spaw światłowodowy przed czynnikami klimatycznymi, zanieczyszczeniami i urazami mechanicznymi.

Zobacz więcej