ISO 9001 & 14001

+48 789 390 230

ISO 9001 & 14001

V-PROTECT Sp. z o.o. chce realizować zadania z jak najmniejszą szkodą dla środowiska naturalnego i środowiska pracy w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a w szczególności o Cel 12, który koncentruje się na zrównoważonej konsumpcji i  metodach produkcji.

Polityka
Polityka jakości oraz środowiskowa dotyczy systemu zarządzania w zakresie:

Produkcja osłonek spawów światłowodowych, kabli światłowodowych oraz urządzeń do monitorowania sieci światłowodowych

Dążymy do tego, aby:

  • Wykonywać procesy z najwyższą troską o ludzi i środowisko;
  • Dostarczać produkty we właściwym terminie;
  • Spełniać mające zastosowanie wymagania jakościowe oraz środowiskowe;
  • Swobodnie komunikować się wewnętrznie i zewnętrznie na temat jakości i środowiska;
  • Informować naszych dostawców o naszej polityce jakości i środowiskowej;
  • Wdrożyć i utrzymywać systemy zarządzania, które spełniają wymagania norm ISO9001:2015, ISO14001:2015;
  • Chronić  środowisko poprzez redukcję niepotrzebnych oddziaływań, w tym zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska zewnętrznego;
  • Doskonalić system zarządzania jakością oraz system zarządzania środowiskowego poprzez cykliczne prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania, wdrażanie działań korygujących oraz działań związanych z występującym ryzykiem;
  • Zapewnić, że nasi klienci oraz dostawcy – zarówno obecni jak i przyszli – zostaną poinformowani o naszej polityce i strategii.
CERTYFIKAT ISO 9001 PDF
CERTYFIKAT ISO 14001 PDF