Czym dysponujemy

+48 789 390 230

CZYM DYSPONUJEMY

          Dysponujemy parkiem maszynowym i laboratorium zdolnym produkować i kontrolować dziesiątki milionów osłonek spawów światłowodowych rocznie w różnych typach i rozmiarach.

Park maszyn i urządzeń wyposażony jest w:

 • 3 niezależne linie do wytłaczania profili plastikowych,
 • 5 linie do prostowania i cięcia drutu,
 • 8 maszyn do cięcia profili plastikowych,
 • linię do termo-formowania i wykrawania folii,
 • automatyczną linię do produkcji aluminiowych zaciskanych osłonek spawów światłowodowych,
 • oraz inne maszyny i urządzenia niezbędne w procesie produkcji osłonek.

Laboratorium pomiarowo-testowe LPT wyposażone w:

 • Komor do testów klimatycznych,
 • Komorę solną do testów korozyjnych,
 • System do testów wibracyjnych,
 • System do badań wytrzymałościowych: rozciąganie i ściskanie,
 • Analizator widma,
 • Mierniki mocy i reflektancji,
 • Spawarki światłowodowe,
 • Reflektometry,
 • Mikroskopy,
 • oraz inne niezbędne przyrządy i urządzenia to pełnej kontroli jakości wytwarzanych przez nas produktów.